headerphoto

Duyurular

Untitled Document

Eğitimler

14 OCAK 2017, CUMARTESİ

SİBER TERÖRLE MÜCADELE TEKNİKLERİ - 1

SAAT: 9:30-17:00

Eğitmenler:
• İsmail ERKEK, Etik Hacker, Gazi Üniversitesi Bİlgi Güvenliği Mühendisliği Bölümü YL Öğrencisi,
• Kürşat Oğuzhan AKINCI, Uzman
Registered Penetration Test Expert (TSE-PTE-REG-WEB-001),
• Yavuz Gökhan ÖZDEMİR, Siber Güvenlik Danışmanı
• Anıl Baran Yelken, Innovera Bilgi Güvenliği Danışmanı, Blackbox Siber Mücadele Takımı Kurucu Üyesi

Bilgi Toplama Teknikleri
• Pasif Keşif Teknikleri
• Aktif Keşif Teknikleri

Ağ/Port Tarama Teknikleri
• Nmap Temelleri
• TCP ve UDP Temelleri
• Ping, Syn, TCP Tarama Teknikleri

Ağ Sızma Teknikleri
Metasploit Framework Armitage Aracı, Exploit Yöntemleri

Sosyal Mühendislik Saldırı Teknikleri ve Örnekleri

SCADA Güvenliği
• Siber Savaş ve Kritik Altyapılar
• Stuxnet ve Tarihi
• SCADA Sistemi Bileşenleri
• SCADA Haberleşme Protokolleri
• SCADA Pentest Araçları
• Canlı DEMO

DDoS
• Temel Ağ Standartları
• TCP/IP Temelleri
• DDoS Kavramları
• Her Katmanda DDoS Saldırı Çeşitleri
• Port Taramalarında Port Durumları
• Çalışan Servislerin Tespiti
• İşletim Sistemi Tespiti
• Parçalanmış Paket Kullanarak IDS/Firewall Atlatma
• NSE (Nmap Script Engine) Kullanarak Açıklık Tarama

15 OCAK 2017, PAZAR

SİBER TERÖRLE MÜCADELE TEKNİKLERİ - 2

SAAT: 9:00-18:00

Eğitmenler:
• İsmail ERKEK, Etik Hacker, Gazi Üniversitesi Bİlgi Güvenliği Mühendiliği Bölümü YL Öğrencisi,
• Kürşat Oğuzhan AKINCI, Uzman, Registered Penetration Test Expert (TSE-PTE-REG-WEB-001),
• Yavuz Gökhan ÖZDEMİR, Siber Güvenlik Danışmanı
• Anıl Baran Yelken, Innovera Bilgi Güvenliği Danışmanı, Blackbox Siber Mücadele Takımı Kurucu Üyesi

Kablosuz Ağlarda Sızma Testi
• Kablosuz Ağlarda Şifreleme Çeşitleri
• Kablosuz Ağlarda Parola Saldırıları
• Parola Kırmaya Karşı Önlem ve Savunmalar – Güvenlik

Web Sızma Testi
• Web Uygulama Güvenliği
• XSS (XSS-Cross Site Scripting) ve Saldırı Çeşitleri
• SQL Injection ve Yöntemleri
• Remote File Inclusion
• Local File Inclusion
• Cross-Site Request Forgery (CSRF)
• Unintended Data Leakage
• Command Injection
• Canlı DEMO


Python ile Pentest Tool Geliştirme
• Basit Antivirüs Uygulaması
• Banner Çekme
• Base64 Encode Decode Uygulaması
• Ceasar Uygulaması
• Web Serverda Kullanılan Metodları Bulmak
• Mitm proxy Uygulaması
• Nmap Servis Bilgisnin CVE-Detailsten Sorgulanması
• Fuzzer Uygulaması
• Otomatik Tarayıcı Uygulaması
• Request Kütüphanesi Uygulamaları
• Web Sitesi İçerik Kontrolü
• Subdomain Bulma
• Vulndb Uygulaması
• Socket Uygulamaları
• Scapy Uygulamaları
• SSH Uygulamaları

 

 

 

 

Organizasyon

 

 

Sponsorlar

Basın Sponsoru