headerphoto

Duyurular

Untitled Document

Konu Başlıkları

• “Ülkemizde Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Siber Terörizmle Mücadele için Yeterli midir?”,

• “Sanal Dünyada Siber Terör, Tehditler ve Çözümler”,

• “Siber Terörle Mücadelede Milli Çözümler”,

• “Siber Terörizmle Mücadele için Karşı-Savaş Stratejileri Neler Olmalıdır?”

• “Siber Ortam ve Terörizm”,

• "Siber Teröristlere Karşı Kurumlar Nasıl Korunmalıdır?",

• “Siber Terörizmin Önlenmesinde Zeki Yöntemlerin Kullanılması”

• “Siber Terör ve Mahremiyet”

• “Siber Terörle Mücadele Modelleri Nelerdir?”

• “Siber Terörle Siber Ekipler Nasıl Mücadele ediyor?”,

• “Türk Korsan Gruplarının Siber Terörizmle Mücadelede Etkileri”,

• “Siber Terörle Mücadelede Gömülü Sistemler”,

• “Terörle MücadeleTopyekün Nasıl Yapılmalıdır?”

Bilgi Toplama Teknikleri
• Pasif Keşif Teknikleri
• Aktif Keşif Teknikleri

Ağ/Port Tarama Teknikleri
• Nmap Temelleri
• TCP ve UDP Temelleri
• Ping, Syn, TCP Tarama Teknikleri

Ağ Sızma Teknikleri
• Metasploit Framework Armitage Aracı, Exploit Yöntemleri

• Sosyal Mühendislik Saldırı Teknikleri ve Örnekleri

SCADA Güvenliği
• Siber Savaş ve Kritik Altyapılar
• Stuxnet ve Tarihi
• SCADA Sistemi Bileşenleri
• SCADA Haberleşme Protokolleri
• SCADA Pentest Araçları
• Canlı DEMO

DDoS
• Temel Ağ Standartları
• TCP/IP Temelleri
• DDoS Kavramları
• Her Katmanda DDoS Saldırı Çeşitleri
• Port Taramalarında Port Durumları
• Çalışan Servislerin Tespiti
• İşletim Sistemi Tespiti
• Parçalanmış Paket Kullanarak IDS/Firewall Atlatma
• NSE (Nmap Script Engine) Kullanarak Açıklık Tarama

Kablosuz Ağlarda Sızma Testi
• Kablosuz Ağlarda Şifreleme Çeşitleri
• Kablosuz Ağlarda Parola Saldırıları
• Parola Kırmaya Karşı Önlem ve Savunmalar – Güvenlik

Web Sızma Testi
• Web Uygulama Güvenliği
• XSS (XSS-Cross Site Scripting) ve Saldırı Çeşitleri
• SQL Injection ve Yöntemleri
• Remote File Inclusion
• Local File Inclusion
• Cross-Site Request Forgery (CSRF)
• Unintended Data Leakage
• Command Injection
• Canlı DEMO

Python ile Pentest Tool Geliştirme
• Basit Antivirüs Uygulaması
• Banner Çekme
• Base64 Encode Decode Uygulaması
• Ceasar Uygulaması
• Web Serverda Kullanılan Metodları Bulmak
• Mitm Proxy Uygulaması
• Nmap Servis Bilgisnin CVE-Detailsten Sorgulanması
• Fuzzer Uygulaması
• Otomatik Tarayıcı Uygulaması
• Request Kütüphanesi Uygulamaları
• Web Sitesi İçerik Kontrolü
• Subdomain Bulma
• Vulndb Uygulaması
• Socket Uygulamaları
• Scapy Uygulamaları
• SSH Uygulamaları

Organizasyon

 

 

Sponsorlar

Basın Sponsoru